بازدید کارشناسان مجتمع از واحد‌های مختلف گیاهپزشکی و …

بازدید کارشناسان مجتمع از واحد‌های مختلف گیاهپزشکی، آزمایشگاه آب و خاک، فنی و مهندسی، مزارع اصلاح بذر برنج، کارخانه شالیکوبی، آزمایشگاه...

ادامه مطلب