مناقصه ها

آگهی مناقصه عمومی خرید مقدار 16000 تن ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت فردوس در نظر دارد مقدار 16000 تن ذرت علوفه ای را از طریق برگزاری مناقصه عمومی(2000 تن مجتمع زنجان و 14000 تن مجتمع قزوین) به صورت تحویل در محل دامداری و در چهار قسمت 4000 تنی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به عمل می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ  26/06/99 در پاکت در بسته به آدرس ذیل ارسال نمایند.زمان شروع دریافت اسناد مناقصه ، پس از انتشار آگهی مناقصه می باشد.محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد ، واحد بازرگانی شرکت به آدرس: تهران سعادت آباد خیابان علامه شمالی ، خیابان هیجده شرقی ، پلاک 47 طبقه هفتم ، شرکت کشت و صنعت فردوس کدپستی : 1997857976 و یا ساختمان اداری مجتمع گاوداری به آدرس : قزوین کیلومتر 25 اتوبان قزوین به تهران ، روبروی نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 4 جاده یانس آباد مجتمع گاوداری سیمنتال می باشد.آخرین مهلت ارائه پیشنهاد پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 26/06/99 و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  10 روز شنبه مورخ 29/06/99 می باشد.تضمین شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است.هر فرد می تواند برای یک پارت 4000 تنی یا تمام مقدار علوفه مورد نیاز در مناقصه شرکت نماید.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف برای شرکت نمی نماید و به پیشنهاد های مبهم ، مشروط و مغایر با شرایط اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. متقاضیان می توانند از طریق سایت شرکت به آدرس WWW.FERDOWSAGRO.COM  نیز فرم های شرکت در مناقصه را دریافت نمایند

تلفن های تماس: 09144624813 – 09120274642 – 09124089902- 02196669405

 

دریافت فایل شرایط مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *