مناقصه ها

مناقصه خرید یونجه

شرکت کشت و صنعت فردوس (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار 3،300 تن یونجه تازه مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی(1300 تن مجتمع زنجان و 2000 تن مجتمع قزوین) به صورت تحویل در محل دامداری خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به عمل می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 13/03/1399 در پاکت دربسته به آدرس ذیل ارسال نمایند:

 1-  مجتمع قزوین: کیلومتر 30 اتوبان قزوین به تهران ، روبروی نیروگاه شهید رجایی ، کیلومتر 4 جاده یانس آباد ، گاوداری سمینتال

2- مجتمع زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، جاده فرودگاه ، بعد از پمپ بنزین ، مجتمع دامپروری شرکت فردوس  

3- دفتر مرکزی:تهران ، سعادت اباد ، خیابان علامه شمالی ، کوچه 18 شرقی ، پلاک 47 طبقه هفتم ، واحد 71

 

ماده1- سپرده شرکت در مناقصه:

پیشنهاد دهندگان میبایست مبلغ 1،300،000،000 ریال را به عنوان سپرده شرکت درمناقصه تامین یونجه مجتمع زنجان به میزان 1300 تن و مبلغ 2،000،000،000 ريال به عنوان سپرده شرکت درمناقصه تامین یونجه مجتمع قزوین به میزان 2000 تن به حساب 87069105  یا شماره شبای 640160000000000870691052IR  بانک کشاورزی  بنام شرکت واریز و سند واریز را به شرح و ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت تسلیم نمایند و اصل فیش آن را در پاکت قرار دهند. لازم به ذکر است که ارسال پول یا چک مسافرتی (شبه پول) و یا چک تضمین یا ضمانتنامه بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.

تبصره 1: درصورتیکه برنده مناقصه حداکثر مدت 2(دو) روز پس از اعلام برنده شدن از پیشنهاد خود عدول و از عقد قرارداد امتناع نماید وجه سپرده مربوط به موضوع این ماده به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

تبصره 2: شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد ، بعنوان سند قبول شرایط مناقصه و طرح قرارداد مورد مناقصه خواهد بود.

 

ماده 2-شرایط مورد مناقصه

پیشنهاد دهنده تعهد می نماید که محصول یونجه مورد مناقصه را طبق استانداردهای ذیل و با تائید کارشناس ناظر مناقصه گزار تامین نماید و در صورت مغایرت با استاندارد های طرح شده و عدم تائید کارشناسان ناظر ، شرکت مختار است نسبت به عودت محموله ارسالی اقدام نماید.

3-1- محصول یونجه  باید عاری از هرگونه علف هرز باشد.

3-2- محصول یونجه باید فاقد کپک زدگی باشد.

3-3- رطوبت یونجه ارسالی کمتر از 12% باشد.

3-4- یونجه ارسالی باید به صورت بسته بندی (پرس) و قابل دپو کردن باشد.

3-5 یونجه ارسالی بایستی یونجه چین دوم به بعد باشد.

تبصره 3:ملاک تحویل یونجه خریداری شده باسکول دامداری و بعد از تایید ناظر فنی دامداری خواهد بود و براساس آن با فروشنده تسویه خواهد شد.

تبصره4:در پرداخت مبلغ هر محموله یونجه ارسالی 10% از مبلغ کل محموله به عنوان حسن انجام کار نزد خریدار باقی خواهد ماند و پس از تحویل تمام محصول مورد مناقصه به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

 

ماده3- پیشنهاد های مردود:

به پیشنهادات مبهم ،ناقص ،مشروط ،مخدوش ،مدت دار ،مغایر با شرایط مناقصه و یا فاقد سپرده یا کمتر از میزان تعیین شده( ارائه اصل فیش واریزی) و پیشنهاداتی که مشخصات روی پاکت پیشنهادی با مطالب مندرج در اوراق مناقصه آنها مغایر و یا پس از پایان مهلت انجام شده در آگهی، ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا سپرده مربوط به چنین پیشنهادهایی مطابق مقررات به متقاضی مسترد و سایر اسناد ارسالی بایگانی خواهد شد.

 

ماده4- مهلت تحویل مدارک:

پیشنهاد دهندگان بایستی تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل ،تنظیم ، پس از امضا و اثر انگشت در پاکت دربسته قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 136/03/1399 به شرکت تحویل نمایند.

ضمنا شرکت کنندگانی که قبل از انقضای تاریخ مهلت تحویل مدارک، انصراف خود را اعلام نمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

 

ماده5- مطالبه وجه سپرده:

درصورتیکه برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی شرکت فردوس ظرف مهلت دوروز به (استثنای ایام تعطیل) برای انعقاد قرارداد حاضر نشده و از اجرای مورد مناقصه امتناع نماید وجه سپرده مقرر در ماده(2) این شرایط ،به نفع شرکت مطالبه و ضبط خواهد شد و به پیشنهاد دهنده حائز حداقل قیمت رتبه دوم ابلاغ خواهد شد که ظرف مدت پنج(5) روز (به استثنای ایام تعطیل) برای انعقاد قرارداد حاضر و چنانچه نفر دوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای  مهلت مقرر در این ماده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد و یا از شرایط معامله عدول کند وجه سپرده برنده دوم مناقصه نیز به نفع شرکت مطالبه و ضبط خواهد شد و تعیین تکلیف مناقصه با کمیسیون مربوطه می باشد.

 

ماده6:

تا زمان انعقاد قرارداد نفر اول برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد مگر اینکه تفاوت های پیشنهادی نفرات اول با دوم از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه کمتر باشد در اینصورت سپرده نفر دوم مسترد خواهد شد.

  

ماده7:

برنده مناقصه فردی است که تمام برگ های شرایط مناقصه را رویت و امضا نموده است  و ضمناً در صورتیکه واریز کننده مبلغ سپرده با امضا کننده شرایط مناقصه متفاوت باشد برنده کسی خواهد بود که برگ شرایط را تکمیل و امضا نموده و مناقصه گزار فقط در قبال او پاسخگو خواهد بود.

 

ماده8:

فروشنده نام و نشانی قانونی خود را به شرح ذیل اعلام و تایید می نماید که تمامی ابلاغ ها و مکاتبات را که از طرف شرکت کشت و صنعت فردوس به نشانی فوق ارسال می گردد ابلاغ شده تلقی ، ودراین صورت آثار مترتب برآن معتبر خواهد بود.

اینجانب:                        به شماره شناسنامه:              صادره از:            شماره ملی:

ساکن:                                                     تلفن های ثابت:                           همراه:

شرایط مناقصه را ملاحظه و از خصوصیات تمام موضوع مناقصه اطلاع کامل حاصل نموده و کلیه مندرجات این شرایط را قبول و فروش مورد مناقصه را به شرح پیشنهاد قیمت اعلامی تعهد نموده واصل شرایط مناقصه را بعد از امضا در پاکت قرار داده و عودت می نماییم و با امضا ذیل شرایط عدم هرگونه اطلاع و جهل از شرایط مناقصه را از خود سلب و اسقاط می نمایم.

 

ماده9:

اینجانب                     فرزند            دارای شماره شناسنامه               صادره از               به شماره ملی                  اعلام می دارم شرایط مندرج در این فرم را قبول داشته و از تاریخ و محل بازگشایی و انعقاد قرارداد مطلع بوده و مورد مناقصه به رویت اینجانب رسیده و از تمامی شرایط کاملا آگاه بوده و کلیه تعهدات را پذیرا می باشم و بعدا حق هیچگونه اعتراضی را ندارم.

 

 

دریافت فرم های مناقصه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *