خضر اله حیدرزاده

کشت و صنعت مغان مجدد از طریق بورس به مردم واگذار شود/ جلوی مفت فروشی‌ها گرفته شود

مدیرعامل هلدینگ کشاورزی بنیاد تعاون سپاه گفت: شرکت کشت و صنعت دشت مغان باید مجدداً قیمت‌گذاری و از طریق بورس به مردم واگذار و جلوی مفت فروشی‌ها گرفته شود.

ادامه مطلب