آدرس دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان هجدهم شرقی، شماره 47

کد پستی: 1997857976

تلفن تماس: 02196669405

نمابر: 02122147376